Vertrouwenspersoon bij Berengroep

Irma Bosman is vanaf oktober vertrouwenspersoon bij Berengroep. Irma spreekt Nederlands en Nederlandse Gebarentaal. Je kunt terecht bij Irma als je ​​last hebt van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Maar ook als je bijvoorbeeld fraude, diefstal of milieuverontreiniging vermoedt. Je kunt zelf een klacht indienen, maar je kunt ook een melding doen voor een ander. Of samen.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je verdere stappen te zetten als je dit wilt. In de video hieronder stelt Irma zichzelf voor.

Contact met Irma

Als je nu of in de toekomst contact met mij wilt, kun je bellen, appen, mailen of aanspreken. Ook als je alleen een vraag hebt, ben je van harte welkom.

  • Bellen of appen: 06 16 41 21 44
  • Mailen: info@irmabosman.nl
  • Aanspreken: Irma werkt geregeld vanaf 19:00 op locatie in Bilthoven, ze kan dus voor 19:00 worden aangesproken als je dat prettig vindt. Laat het haar dan even weten zodat ze wat eerder naar kantoor kan komen.

Voor het Tolkcentrum blijft Margot Clausing de vertrouwenspersoon. Zij blijft jullie helpen wanneer de tolken hun verhaal willen doen vanuit jullie werkzaamheden voor het Tolkcentrum. Lopen jullie tegen een vraag aan die Berengroep breed aandacht vraagt, mogen jullie dat met Irma bespreken. Alle andere Beren kunnen met hun vragen bij Irma terecht.