Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Berengroep

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2023.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verschillende onderdelen van Berengroep:

Berengroep B.V. (hierna: Berengroep) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit betekent dat wij: 

   • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
   • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
   • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
   • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
   • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we doen met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze producten of diensten, krijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per dienst wordt aangegeven welke gegevens wij krijgen, hoe lang we de gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Berengroep via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Cookies
Klik hier voor een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Over Berengroep
Berengroep maakt communicatie toegankelijk. Met durf, daadkracht en bezieling bedenken wij nieuwe plannen én brengen ze in de praktijk. Met de focus op toegankelijke media, telecommunicatie en tolkvoorziening. Zo dragen wij bij aan een samenleving die toegankelijk(er) is voor doven, slechthorenden en mensen met een spraak- of taalbeperking.

 


 

Doof.nl

Het team van Doof.nl deelt dagelijks nieuws, ontwikkelingen en verhalen die met doof en slecht horen te maken hebben. We proberen dit thema zo breed mogelijk te belichten door verschillende artikelen te plaatsen. En door blogs en columns te laten schrijven door ervaringsdeskundigen; mensen die doof- en slechthorendheid van dichtbij meemaken. Deze blogs delen we in de categorie Persoonlijk. De meeste artikelen schrijven we zelf, op basis van onderzoek en interviews. Soms schrijven we een samenvatting van een ander artikel. Dan staat er altijd een bronvermelding bij.

Digitale nieuwsbrief Doof.nl

De nieuwsbrief van Doof.nl wordt iedere maand verstuurd naar personen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Aanmelden kan uitsluitend via de website www.doof.nl. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen is een e-mailadres nodig en je kunt indien gewenst ook je naam toevoegen. 

De e-mailadressen worden bewaard in een online database op een externe server en uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief. Het verzenden van de nieuwsbrief gebeurt via het Franse bedrijf Brevo. Afmelden kan via een link in de e-mailing.

Tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer Doof.nl ophoudt te bestaan, worden je gegevens bewaard. Bij afmelden worden je gegevens automatisch verwijderd. Als Doof.nl ophoudt te bestaan, zullen alle gegevens in de database vernietigd worden.

Verzamelen gegevens door anderen
Het komt voor dat anderen via Doof.nl een oproep doen aan lezers, of dat je via Doof.nl wordt doorgeleid naar derde partijen en/of diensten, zoals een gehoortest. Wanneer daarbij gegevens verzameld worden (bijvoorbeeld voor een enquête of onderzoek of om je aan te melden voor een activiteit), zal dit altijd via de middelen van de andere partij verlopen. Op dat moment is Doof.nl dus niet verantwoordelijk voor de gegevens die je daar achterlaat. Wil je weten hoe zo’n andere partij met je gegevens omgaat, dan kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie opvragen.

Columns & interviews
Wanneer we jou benaderen voor een verhaal zullen we dit nooit publiceren zonder jouw toestemming. Pas als jij je kunt vinden in de tekst, zullen we het plaatsen. We zullen het nooit plaatsen op andere kanalen dan we vooraf hebben afgesproken. Willen we dat wel graag, dan zullen we je daar eerst toestemming voor vragen. Mocht er een moment komen dat je jouw gegevens toch niet meer openbaar wilt hebben, laat het ons dan weten door te bellen, mailen of langs te komen. Dan zullen we zorgen dat je gegevens waar mogelijk van onze media verwijderd worden.

Bronnen
Soms onderhoudt een redacteur contact met een bron om informatie voor een artikel te vergaren. E-mails tussen redacteuren en bronnen worden opgeslagen op de mailserver. De mails op deze server worden maximaal twee jaar bewaard.

Reacties op berichten
Bij Doof.nl heb je de mogelijkheid om direct op een bericht te reageren. Daarbij vragen we je om een naam in te vullen en een mailadres. De naam is zodat andere lezers kunnen zien hoe een eventuele conversatie verloopt. Het mailadres is om ervoor te zorgen dat je een melding ontvangt wanneer er een reactie op jouw bericht is geplaatst. Deze gegevens worden opgeslagen in het CMS (Content Management Systeem). Dit is als het ware de achterkant van de website, waar de artikelen geplaatst worden. Iedereen die toegang heeft tot het CMS (redacteuren en vormgevers) kunnen deze gegevens zien. Wil je de reactie die je hebt geplaatst laten verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via redactie@doof.nl of telefonisch 030 30 40 032. De redactie kan ook zelf berichten verwijderen als zij vindt dat het niet passend is.

 

 


 

Tolkcontact-app

Met de Tolkcontact-app kun je bellen met tekst, spraak én beeld via je PC, smartphone, telefoon of tablet. Binnen de Tolkcontact-app kun je kiezen voor verschillende diensten, namelijk: KPN Teletolk, Tolkcontact tolk op afstand en rechtstreeks contact met 112. Indien je gebruik maakt van deze diensten verwerken wij de volgende gegevens:

   • Gegevens van jouw randapparatuur: IP-adres of MAC-adres
   • De gegevens die jij hebt ingevuld in het aanvraagformulier (zie hieronder)
   • Contactgegevens
   • Live locatie delen als je 112 belt, zodat de hulpdiensten weten waar je bent

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten, namelijk om je onze tolkdiensten te bieden. In principe bewaren we deze informatie tot jij besluit dat je dat niet meer wilt. Je kunt dan contact met ons opnemen om je gegevens te laten verwijderen.

Bepaalde gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie zeven jaar, en in sommige gevallen tien jaar, te bewaren. Na het leveren van onze dienst, bewaren wij jouw dossier zeven jaar omdat dit een wettelijke verplichting is voor de zorgverzekering.

Als de dienstverlening om een reden wordt beëindigd, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Ook dan zullen we bepaalde gegevens nog moeten bewaren. Alle gegevens die niet bewaard hoeven te worden, zullen na het eindigen van de overeenkomst worden vernietigd.

Live locatie
Met de app kun je direct naar 112 bellen. Het is in deze situatie belangrijk dat de politie weet waar je bent. Daarom deel je je live locatie zodra je met 112 belt. We vragen of je dit goed vindt bij het registreren van de app.  Je kunt ‘live locatie delen’ op elk moment weer uitzetten.

Aanvraagformulier
Om gebruik te maken van de Tolkcontact-app, kun je ons online aanvraagformulier invullen. Je kunt dit ook door jouw zorgverzekeraar laten doen. In beide gevallen regelt Berengroep het verdere contact met jouw zorgverzekeraar.

Berengroep is gemachtigd om namens de zorgverzekeraars gegevens te verwerken en de software uit te geven mits de aanvragen voldoen aan de door de zorgverzekeraar gehanteerde criteria. Wij vragen jou in het aanvraagformulier of je gebruik wilt maken van Tolkcontact Tolk op Afstand. Om jouw aanvraag in behandeling te nemen, gebruiken wij de volgende gegevens:

   • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
   • Geboortedatum
   • BSN-nummer
   • E-mailadres
   • Zorgverzekeraar
   • Polisnummer 

Waarom hebben we deze gegevens nodig?
Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de (voorbereiding van de) overeenkomst die we met je sluiten voor het leveren van onze tolkdiensten. Het BSN-nummer mogen wij verwerken omdat wij zo voor jou de gemaakte kosten kunnen declareren bij de zorgverzekering. Maar ook omdat wij fouten willen voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding hebben wij gegevens van jouw zorgverzekeraar nodig.

Tolkcontact Tolk op Afstand
Met de Tolkcontact-app heb je de mogelijkheid om een tolk op afstand in te zetten. De tolk vertaalt via de online beeldverbinding de gesproken taal naar gebarentaal, en andersom. Dit is handig bij (onverwachte) situaties, zoals een kort gesprek op school, uitleg in een winkel, een doktersbezoek of een kort werkoverleg. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. De gebarentolk werkt vanuit ons tolkcentrum in Bilthoven en is direct beschikbaar. Alle gesprekken via KPN Teletolk zijn vertrouwelijk. De medewerkers (geregistreerde tolken Nederlandse Gebarentaal) van KPN hebben zwijgplicht en mogen niets delen over jouw gesprekken. Daarmee is jouw gesprek in vertrouwde handen. De medewerker van KPN Teletolk vertaalt/tolkt het gesprek, maar voegt niets toe aan de inhoud van het gesprek.

Wil je gebruikmaken van Tolkcontact tolk op afstand, dan heb je de Tolkcontact-app en tolkuren nodig. Tolkuren vraag je aan bij UWV. De abonnementskosten van de app worden vergoed door je zorgverzekering. Om dit in orde te maken, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Welke gegevens dat zijn en waarvoor we deze gegevens gebruiken, lees je onder Tolkcontact-app.

Contact
Je kunt contact met ons opnemen via e-mail of telefoon. Of – wanneer je al gebruikmaakt van de Tolkcontact-app – via de optie hiervoor in de app. Eventuele informatie die je ons geeft bij het contact, bewaren we tot we denken dat je tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Op deze manier verbeteren we ook onze dienstverlening.

 

 


 

Tolkcontact

Tolkcontact is in Nederland verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de tolkvoorziening voor dove en slechthorende mensen. Zij doen dit als uitvoerder van UWV. Als je op zoek bent naar een tolk dan kunnen de medewerkers van Tolkcontact je hierbij helpen. Hiervoor hebben we veel gegevens van je nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in jouw dossier op mijn.tolkcontact.nl. Hierin worden ook al jouw tolkopdrachten administratief verwerkt. En bijgehouden hoeveel tolkuren je nog hebt.

Het e-mailadres dat je bij je registratie aan ons hebt doorgegeven, gebruiken we om je op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen rondom Tolkcontact, de Tolkcontact-app en de tolkvoorziening. Dit doen we via een maandelijkse nieuwsbrief en een enkele keer met een extra mailing. Voor de verzending hiervan maken we gebruik van het programma van het Franse bedrijf Brevo. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze mailings. Dit kan via de link onderaan de e-mail.

Ben je een tolk gebarentaal of schrijftolk, dan maak je ook gebruik van Tolkcontact voor het aannemen en de facturatie van opdrachten.

mijn.tolkcontact.nl

mijn.tolkcontact.nl is een online omgeving waar je alles kunt terugvinden over tolkopdrachten, tolkuren en facturen. Iedere tolk die in Nederland werkzaam is en alle tolkgebruikers zijn geregistreerd in mijn.tolkcontact.nl. Inloggen bij mijn.tolkcontact.nl gebeurt met tweestapsverificatie. 


 

Werving en selectie van nieuw personeel

Berengroep bewaart gegevens van sollicitanten gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure. Sollicitanten worden hierover bij aanvang geïnformeerd. De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor je vrijkomt bij ons, kunnen we – met jouw toestemming – jouw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is.

Wij werken alleen samen met partijen die we vertrouwen

We selecteren onze samenwerkingspartners zorgvuldig. Daarbij letten we op de manier waarop systemen beveiligd zijn en werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat geeft ons de zekerheid dat ook als wij even buiten beeld zijn, er zorgvuldig en veilig met gegevens wordt omgegaan. Het kan dus voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken.
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren.
 • je hier toestemming voor geeft.
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder)
 • Onze softwareleveranciers
 • Onze hostingpartij
 • Onze IT-dienstverleners
 • Onze betalingsdienstverlener
 • Derden die vacatures aanbieden op een van onze websites
 • Externe partij die onze nieuwsbrief verstuurt
 • Zorgverzekeraars

 


 

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door jouw browser op de harde schrijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo onthouden we bijvoorbeeld je cookievoorkeuren. In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Functionele en analytische cookies
Wij maken op onze websites gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Met analytische cookies kunnen we websitebezoek meten. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. Die informatie gebruiken we om onze website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem. 

Op dit moment – 11 juli 2023 – hebben wij begrepen dat wij voor deze cookies geen toestemming hoeven te vragen. Om deze reden zie je op de websites van Berengroep.nl en Tolkcontact.nl geen cookieverklaring. Wij blijven op de hoogte van wetten rondom cookies. Indien de regels veranderen, dan zullen wij dit zo snel mogelijk aanpassen op onze websites.

Cookies
Jouw bezoek aan Doof.nl wordt geregistreerd via Matomo Analytics. De informatie wordt opgeslagen op onze server. Deze data is volledig anoniem en bevat geen persoonsgegevens. Je wordt ook niet gevolgd naar andere websites. Wil je niet gezien worden op deze website? Zet dan het vinkje hieronder uit.

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

 

Cookies van externe partijen
We maken op onze websites gebruik van de videoplatforms Youtube en Vixy. Deze diensten gebruiken ook cookies.  Als je de filmpjes wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. Je kunt je cookievoorkeuren wijzigen via een link in de footer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.  

Social mediabuttons
Op onze websites staan knoppen om artikelen te delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code van Facebook. Door middel van deze code worden cookies geplaatst op jouw apparaat. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan veranderen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cookies in- en uitschakelen
Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige delen van onze websites werken dan niet meer goed. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons belangrijk . Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In 2019 hebben we het ISO27001-certificaat behaald. Er vindt jaarlijks een audit plaats om te controleren of onze informatiebeveiliging nog voldoet aan de door ISO27001 gestelde norm. 

We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer één van onze websites en/of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

   • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
   • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
   • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
   • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
   • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
   • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
   • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een veilige manier om een kopie van je legitimatiebewijs te versturen, is met behulp van de KopieID-app van de Rijksoverheid. Belangrijk is in ieder geval dat je je BSN en pasfoto afschermt. De kopie van je legitimatiebewijs wordt vernietigd direct nadat we je verzoek hebben afgehandeld.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Vragen, opmerkingen, klachten, tips
Heb je vragen, opmerkingen, klachten of tips omtrent de gegevensverwerking die Berengroep uitvoert? Dan kun je mailen naar privacy@berengroep.nl.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Contact over deze privacyverklaring via: privacy@berengroep.nl

Berengroep B.V.
Rembrandtlaan 4
3723 BJ Bilthoven
E-mailadres: info@berengroep.nl
Telefoonnummer: 030-304 00 32
KvK-nummer: 64775542

Redactie Doof.nl
www.doof.nl
redactie@doof.nl
030-304 00 32

Tolkcontact
www.tolkcontact.nl
contact@tolkcontact.nl
030-304 00 38