Wij maken communicatie toegankelijk. Met durf, daadkracht en bezieling bedenken wij nieuwe plannen én brengen ze in de praktijk. Met de focus op toegankelijke media, telecommunicatie en tolkvoorziening. Zo dragen wij bij aan een samenleving die toegankelijk(er) is voor doven, slechthorenden en mensen met een spraak- of taalbeperking.

TOLKVOORZIENING

Voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, is gelijkwaardige communicatie een voorwaarde om deel te nemen aan de maatschappij. Een gebarentolk of schrijftolk inzetten is hiervoor een belangrijke oplossing. Berengroep verzorgt de tolkvoorziening (de dienst waarmee een tolk ingezet kan worden) op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie.

TOEGANKELIJKE MEDIA

Bij Berengroep werken we dagelijks aan toegankelijke mediaproducties, waaronder de nieuwswebsite Doof.nl. Ook produceren we vertalingen in Nederlandse Gebarentaal, vanuit onze eigen studio in Bilthoven. We bieden toegankelijke, doelgroepgerichte informatie voor uiteenlopende media, die zich kenmerken door grote betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid.

TELECOMMUNICATIE

Mensen die doof of slechthorend zijn en mensen met een spraak- of taalbeperking hebben recht op toegang tot reguliere telefonie. Toch is dit niet vanzelfsprekend. Berengroep zorgt er samen met KPN voor dat zij ook kunnen bellen. Ook maken we het mogelijk dat zij zonder afspraak direct een tolk Nederlandse Gebarentaal op afstand in kunnen zetten.

TOLKVOORZIENING


Alle dove, slechthorende en doofblinde personen in Nederland hebben recht op tolkuren. De inzet van een gebarentolk of schrijftolk is misschien wel de belangrijkste voorziening voor doven en slechthorenden, want deze draagt bij aan gelijkwaardige communicatie. Een essentiële voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij.

 

TOLKCONTACT

Onder de naam Tolkcontact zijn we in opdracht van UWV medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de tolkvoorziening. Met onze innovatieve aanpak verlagen wij de administratieve last van de tolken en gaat de (deels geautomatiseerde) bemiddeling ook buiten kantooruren door. Voor spoedsituaties zijn we 24 uur per dag bereikbaar.

DRIE DOMEINEN, ÉÉN LOKET

Slechthorenden, doven en doofblinden kunnen een tolk inzetten in drie verschillende domeinen: in privésituaties (leefdomein), bij het volgen van een opleiding (onderwijsdomein) en op het werk (werkdomein). Tolkcontact verzorgt de bemiddeling, voorlichting en facturatie voor alle drie de domeinen.

TOEGANKELIJKE MEDIA


Wij vertellen graag verhalen. Met onze media-uitgaven, en met andere projecten. Dit doen we met tekst en beeld, in gesproken taal en in Nederlandse Gebarentaal. Op Doof.nl en in het magazine Gezond Gehoor vertellen we deze verhalen. Met Gezond Gehoor zijn we inmiddels gestopt. Maar de verhalen zijn er nog steeds en die hebben we altijd met heel veel liefde en passie uitgebracht. We werkten mee aan de ontwikkeling van de Kindergebaren-app, winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018, en produceerden een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast maken we lesmateriaal toegankelijk door middel van tolken Nederlandse Gebarentaal.

 

De website Doof.nl bestaat sinds 1997 en is de best bezochte nieuwssite voor doven en slechthorenden van de Benelux. De redactie voorziet lezers dagelijks van nieuws en betrouwbare informatie over uiteenlopende (maatschappelijke) ontwikkelingen die voor de doelgroep interessant zijn. Behalve nieuws en informatie, biedt de site een platform voor ervaringsverhalen, columns en blogs.

TELECOMMUNICATIE

Ons tolkcentrum is uniek in Nederland. Hier werken gediplomeerde tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken. Vanuit het callcenter verzorgen zij dagelijks gelijkwaardige communicatie tussen slechthorenden, doven, mensen met een spraak- of taalbeperking en horenden. Als telefoontolk en als tolk op afstand.

KPN TELETOLK

Via KPN Teletolk zorgen erkende tolken gebarentaal er zeven dagen per week voor dat doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar kunnen bellen. Zij vertalen gesproken taal naar Nederlandse Gebarentaal of tekst, en omgekeerd. KPN Teletolk is een aanbesteding vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en maakt gelijkwaardige toegang tot reguliere telefonie mogelijk. Berengroep verzorgt deze dienst in opdracht van KPN.

TOLKCONTACT TOLK OP AFSTAND

Met Tolkcontact tolk op afstand heeft iemand die slechthorend of doof is, altijd een tolk Nederlandse Gebarentaal op zak. Via een app kan de tolkgebruiker direct een gebarentolk op afstand inzetten. De tolk vertaalt via de beeldverbinding de gesproken taal naar gebarentaal, en andersom. Dit is handig bij (onverwachte) situaties, zoals een kort gesprek op school, uitleg in een winkel, een doktersbezoek of een kort werkoverleg. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. De gebarentolk werkt vanuit ons tolkcentrum in Bilthoven en is direct beschikbaar.

TOLKCONTACT-APP

Tolkcontact-app maakt van een smartphone, tablet of computer een tekst- of beeldtelefoon. De software maakt het mogelijk om gelijktijdig met tekst, beeld en spraak te bellen en voldoet aan de internationale richtlijnen van total conversation. Met de Tolkcontact-app kan de gebruiker bellen via KPN Teletolk, rechtstreeks bellen naar alarmcentrale 112 en (zonder afspraak) een gebarentolk op afstand inzetten. De app wordt vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland. 

NIEUWS

Berengroep wint voor de derde keer de aanbesteding voor KPN Teletolk

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat Berengroep, KPN en nWise opnieuw vijf jaar KPN Teletolk mogen uitvoeren. KPN maakte voor dit trotse moment een mooie video over ons tolkcentrum.

Berengroep nu ook ISO 9001-gecertificeerd

We hebben iets te vieren! Sinds mei 2023 mogen we, naast ISO 27001, het predicaat ISO 9001 voeren (kwaliteitsmanagement).

toegankelijkheid_wegversperring

Wordt 2021 het jaar van de toegankelijkheid? Deze vijf punten verdienen de aandacht

Op het gebied van toegankelijkheid valt nog veel winst te behalen. Van het ondertitelen van video’s tot het nadenken over echte inclusie.

MEER NIEUWS