Berengroep prolongeert KPN Teletolk

Berengroep prolongeert KPN Teletolk

Staatssecretaris Keijzer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) heeft de tekst- en beeldbemiddelingsdienst toegewezen aan de partners KPN, Berengroep en nWise. De partners zijn verheugd KPN Teletolk wederom voor een periode van vijf jaar te mogen verzorgen.

De tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk maakt het mogelijk dat doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking kunnen telefoneren met (horende) personen of instanties via een tolk. Dankzij deze dienst hebben zij gelijkwaardige toegang tot telefonie. De telefoongesprekken worden vertaald vanuit het callcenter van Berengroep in Bilthoven. Berengroep verleent vanuit haar tolkcentrum verschillende hoogwaardige tolkdiensten, waaronder teletolken en tolken op afstand, uitgevoerd door gediplomeerde tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken.

Iedereen moet kunnen bellen
Al sinds 1983 maakt KPN het door middel van tekstbemiddeling mogelijk dat doven en slechthorenden kunnen bellen. Alhoewel KPN altijd al van mening is geweest dat iedereen moet kunnen bellen, waren hiervoor geen wettelijke kaders. Dit veranderde in 2012 na een wijziging in de Telecommunicatiewet: iedereen moet gelijkwaardige toegang hebben tot reguliere telefonie, ook doelgroepen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Het moest daarom voor doven en slechthorenden niet alleen mogelijk zijn om te bellen via tekstbemiddeling, maar ook in gebarentaal. De aanbesteding voor deze dienstverlening werd in 2013 toegewezen aan KPN, Berengroep en nWise. Zo ontstond de tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk waarbij tolken telefoongesprekken in tekst én beeld vertalen.

Geprolongeerd
De partners zijn verheugd dat de staatssecretaris hen opnieuw aangewezen heeft als uitvoerder van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor mensen met een auditieve en/of spraakbeperking. KPN is hoofdaannemer van de aanbesteding, Berengroep verzorgt de uitvoer van de dienstverlening en de Zweedse leverancier nWise levert de callcenter-software. De aanbesteding geldt opnieuw voor een periode van vijf jaar, van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2023.

Kwaliteit
Berengroep laat de telefoonbemiddeling uitvoeren door gediplomeerde tolken Nederlandse Gebarentaal (NGT) en schrijftolken (met uitzondering van de nacht). Dit gaat verder dan de eisen die het ministerie stelt. Berengroep kiest bewust voor kwaliteit en geeft hiermee tevens gehoor aan de wens van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. De tolken hebben een professionele werkhouding, ervaring met de doelgroep en de vertrouwelijkheid/geheimhouding van de gesprekken is gegarandeerd vanuit hun beroepscode.

Ruimere openingstijden
Vanaf 1 oktober 2018 zal KPN Teletolk ruimere openingstijden hebben. De tekstbemiddelingsdienst blijft 24 uur per dag bereikbaar. De openingstijden van de beeldbemiddelingsdienst worden verruimd. Vanaf oktober is de beeldbemiddelingsdienst zeven dagen per week geopend van 7.00 tot 20.00 uur.

Bundeling tolk- en communicatiediensten in Tolkcontact

Tolkcontact, Signcall en tolkcentrum samen verder

Tolk- en communicatiediensten voor slechthorenden, doven en doofblinden gaan samen verder onder de naam Tolkcontact. Deze bundeling van activiteiten vormt een strategisch antwoord op de aangekondigde decentralisatie en dreigende versnippering. De combinatie kan (nog) sneller inspelen op maatschappelijke veranderingen. Tolkcontact kan nu vanuit één 'loket' een multidisciplinair dienstenaanbod bieden en dat werpt nu al zijn eerste vruchten af.

KPN CFO Jan Kees de Jager op bezoek bij Berengroep

KPN CFO Jan Kees de Jager bracht onlangs een bezoek aan KPN Teletolk, de bemiddelingsdienst van KPN waarmee doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking én horende met elkaar kunnen bellen met tussenkomst van een tolk. KPN Teletolk wordt uitgevoerd vanuit het callcenter van Berengroep.

Benieuwd hoe dit bezoek verliep? Bekijk dan de video.

Berengroep wint VNG-aanbesteding Doventolkvoorziening

De Landelijke Regeling voor de uitvoer en bemiddeling van de Doventolkvoorziening is in het kader van de WMO (het leefdomein) gegund aan Berengroep. De VNG is namens alle gemeentes van Nederland de opdrachtgever van een aantal landelijke voorzieningen, waaronder de Doventolkvoorziening.

'Gelijkwaardige telefonie voor doven en slechthorenden'

In het februarinummer van het magazine CustomerFirst vertelt Pascal Ursinus over de dienstverlening van ons callcenter. Vanuit ons tolkcentrum bemiddelen tolken gebarentaal gesprekken tussen doven en horenden voor KPN Teletolk.

Boek: Zo praat ik

Als een kind niet goed kan praten of moeite heeft om taal te begrijpen, heeft dat vaak grote impact, ook op het gezin. Achter elk kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gaat een verhaal schuil. Over de zorgen, de onzekerheid, het onbegrip, de begeleiding en de acceptatie.

NTR kinderprogramma's nu met gebarentolk

Diverse kinderprogramma’s van NTR Schooltv zijn nu online te zien met tolk gebarentaal. Het is een primeur dat deze programma’s in gebarentaal beschikbaar zijn. Een mooie productie uit het tolkcentrum en de filmstudio van Berengroep.

'Succes Generation' interviewt Pascal Ursinus over de kansen van een beperking

Eind mei schoof het online platform Succes Generation aan tafel bij Berengroep. Succes Generation reist stad en land af, op zoek naar inspirerende verhalen van mensen die het beste uit zichzelf halen. Al snel sprong Pascal op van zijn stoel en trapte het gesprek af met één van zijn wijze lessen: 'Creëer omstandigheden waarin jij het beste tot je recht komt'.

Jubileumnummer Gezond Gehoor

Het is feest! Vandaag verschijnt het 10e nummer van Gezond Gehoor. Het jublileumnummer is in een nieuw jasje gestoken. Naast een nieuwe layout bevat het nummer ook een aantal nieuwe rubrieken.

Boek: Zo hoor ik

Als een kind doof of slechthorend is, heeft dat vaak grote impact op het gezin. Achter elk kind met gehoorverlies gaat een verhaal schuil. Over de oorzaak, de onzekerheid, de zorgen, het onbegrip, de begeleiding en de acceptatie.