Tolkvoorzieningen vanaf 1 juli bij één loket

Slechthorende, dove en doofblinde mensen kunnen vanaf 1 juli terecht bij één centraal loket voor het aanvragen van tolkuren. Op dit moment moeten tolkgebruikers voor de inzet van een gebarentolk of schrijftolk in onderwijs-, werk- of privésituaties nog bij verschillende organisaties aankloppen. Vanaf 1 juli 2019 is dat verleden tijd.

Als je een tolk wilt inzetten voor het volgen van een lesuur of college, het bijwonen van een vergadering of een bezoek aan een dokter, heb je vanaf 1 juli van dit jaar enkel nog contact met UWV en Tolkcontact. Tolkcontact is onderdeel van Berengroep. Sinds het UWV Berengroep koos als partner voor het uitvoeren van de tolkvoorziening, zijn wij hard aan het werk gegaan om samen de volledige tolkvoorziening te verzorgen en moderniseren. De eerste stap is de realisatie van één digitaal loket voor het leef-, werk- en onderwijsdomein. Het gebruik van de verschillende tolkvoorzieningen wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Berengroep is er trots op om – met Tolkcontact – deel uit te maken van een voorziening die een grote bijdrage levert aan het realiseren van toegankelijke communicatie voor iedereen.

Kijk voor meer informatie over de centralisatie van de tolkvoorzieningen op de website van Tolkcontact.