TELECOMMUNICATIE

Mensen die doof of slechthorend zijn en mensen met een spraak- of taalbeperking hebben recht op toegang tot reguliere telefonie. Toch is dit niet vanzelfsprekend. Berengroep zorgt er samen met KPN voor dat zij ook kunnen bellen. Ook maken we het mogelijk dat zij zonder afspraak direct een tolk Nederlandse Gebarentaal op afstand in kunnen zetten.