TELECOMMUNICATIE

Mensen die doof of slechthorend zijn en mensen met een spraak- of taalbeperking hebben recht op gelijkwaardige toegang tot reguliere telefonie. Toch is dit niet vanzelfsprekend. Berengroep zorgt er samen met KPN voor dat ook zij kunnen bellen. Ook maken we het mogelijk dat zij zonder afspraak direct een tolk gebarentaal op afstand in kunnen zetten.