TOLKVOORZIENING

Voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, is gelijkwaardige communicatie een voorwaarde om deel te nemen aan de maatschappij. Een gebarentolk of schrijftolk inzetten is hiervoor een belangrijke oplossing. Berengroep verzorgt de tolkvoorziening (de dienst waarmee een tolk ingezet kan worden) op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie.