Berengroep verlengt KPN Teletolk met vijf jaar

Staatssecretaris Keijzer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) heeft de tekst- en beeldbemiddelingsdienst toegewezen aan de partners KPN, Berengroep en nWise. De partners zijn verheugd KPN Teletolk wederom voor een periode van vijf jaar te mogen verzorgen.

De tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk maakt het mogelijk dat doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking kunnen telefoneren met (horende) personen of instanties via een tolk. Dankzij deze dienst hebben zij gelijkwaardige toegang tot telefonie. De telefoongesprekken worden vertaald vanuit het callcenter van Berengroep in Bilthoven. Berengroep verleent vanuit haar tolkcentrum verschillende hoogwaardige tolkdiensten, waaronder teletolken en tolken op afstand, uitgevoerd door gediplomeerde tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken.

Iedereen moet kunnen bellen
Al sinds 1983 maakt KPN het door middel van tekstbemiddeling mogelijk dat doven en slechthorenden kunnen bellen. Alhoewel KPN altijd al van mening is geweest dat iedereen moet kunnen bellen, waren hiervoor geen wettelijke kaders. Dit veranderde in 2012 na een wijziging in de Telecommunicatiewet: iedereen moet gelijkwaardige toegang hebben tot reguliere telefonie, ook doelgroepen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Het moest daarom voor doven en slechthorenden niet alleen mogelijk zijn om te bellen via tekstbemiddeling, maar ook in gebarentaal. De aanbesteding voor deze dienstverlening werd in 2013 toegewezen aan KPN, Berengroep en nWise. Zo ontstond de tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk waarbij tolken telefoongesprekken in tekst én beeld vertalen.

Geprolongeerd
De partners zijn verheugd dat de staatssecretaris hen opnieuw aangewezen heeft als uitvoerder van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor mensen met een auditieve en/of spraakbeperking. KPN is hoofdaannemer van de aanbesteding, Berengroep verzorgt de uitvoer van de dienstverlening en de Zweedse leverancier nWise levert de callcenter-software. De aanbesteding geldt opnieuw voor een periode van vijf jaar, van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2023.

Kwaliteit
Berengroep laat de telefoonbemiddeling uitvoeren door gediplomeerde tolken Nederlandse Gebarentaal (NGT) en schrijftolken (met uitzondering van de nacht). Dit gaat verder dan de eisen die het ministerie stelt. Berengroep kiest bewust voor kwaliteit en geeft hiermee tevens gehoor aan de wens van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. De tolken hebben een professionele werkhouding, ervaring met de doelgroep en de vertrouwelijkheid/geheimhouding van de gesprekken is gegarandeerd vanuit hun beroepscode.

Ruimere openingstijden
Vanaf 1 oktober 2018 zal KPN Teletolk ruimere openingstijden hebben. De tekstbemiddelingsdienst blijft 24 uur per dag bereikbaar. De openingstijden van de beeldbemiddelingsdienst worden verruimd. Vanaf oktober is de beeldbemiddelingsdienst zeven dagen per week geopend van 7.00 tot 20.00 uur.