Tolkcontact lanceert nieuwe website in NGT

Tolkcontact, onderdeel van Berengroep, heeft een nieuwe website. Op www.tolkcontact.nl vinden tolkgebruikwers zoals vertrouwd alle informatie over het inzetten van een gebarentolk of schrijftolk, maar dan in een nieuw, fris jasje met heldere en leesbare teksten. Ook zijn de belangrijkste pagina’s vertaald in de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Met de vertaling van informatie in de NGT speelt de nieuwe website van Tolkcontact in op een lang gekoesterde wens en behoefte van haar doelgroep. Voor veel tolkgebruikers is NGT de moedertaal en dat maakt de vernieuwde website voor hen een stuk toegankelijker. En dat is precies de missie van Tolkcontact: toegankelijke en gelijkwaardige communicatie voor iedereen.

Tolkvoorziening

Op de website van Tolkcontact vind je enerzijds informatie over de Tolkvoorziening aan doven en slechthorenden, bijvoorbeeld over hoe je tolkuren kunt aanvragen. Daarnaast kunnen tolkgebruikers (met tolkuren) in een persoonlijke en beveiligde omgeving (mijn.tolkcontact.nl) inloggen en opdrachten uitzetten voor tolken. Tolken kunnen op diezelfde omgeving inloggen en reageren op tolkaanvragen.

Tolkcontact-app: communiceren op een manier die bij jou past

Veel aandacht is er ook voor de Tolkcontact-app, het handige communicatiemiddel waarmee doven en slechthorenden kunnen bellen in spraak, tekst of beeld via KPN Teletolk. Via de app kun je snel een tolk op afstand inzetten zonder afspraak en ook direct in verbinding komen met het alarmnummer 112. De app is te gebruiken op je telefoon, tablet of laptop.

Inspirerende en persoonlijke ervaringsverhalen

Hoe ziet het dagelijks leven van een schrijftolk of gebarentolk eruit? Wat betekent het voor dove of slechthorende tolkgebruikers om een tolk te kunnen inzetten in privé- of werksituaties? En hoe ziet een werkdag in het leven van een Tolkcontact-medewerker er eigenlijk uit? Dat kun je allemaal lezen in de inspirerende en persoonlijke verhalen en columns die regelmatig verschijnen op de site.

Over Tolkcontact: toegankelijke communicatie

In opdracht van UWV voert Tolkcontact de bemiddeling uit tussen tolken en tolkgebruikers (doven en slechthorenden die voor optimale communicatie met goed horende personen een tolk kunnen inzetten) voor privé-, werk- en onderwijssituaties. Daarnaast verzorgt Tolkcontact ook de facturatie voor tolken. Tolkcontact is onderdeel van Berengroep.

Bekijk de nieuwe website op www.tolkcontact.nl

Alles meekrijgen in een online meeting met Text on Tap

Een tool waarmee je live ondertiteling kunt streamen tijdens online videomeetings? Dat wilden we wij Berengroep wel eens testen. De maandelijkse personeelsborrel werd vanwege corona omgezet naar een grote online pubquiz met meer dan 20 deelnemers. Zouden alle dove en slechthorende collega’s goed kunnen volgen wat er werd gezegd? We probeerden de nieuwe tool Text on Tap uit en spraken achteraf met Davy de Bruijn en Sander Pasveer, de drijvende krachten achter de tool.

Text on Tap is niet volledig nieuw. Het is een online broertje van Text on Top, de draadloze tool die live ondertiteling verzorgt tijdens fysieke presentaties of congressen. Een schrijftolk typt mee wat een spreker zegt, en stuurt deze ondertiteling via een speciale usb-stick in haar laptop, naar een usb-stick die ze aan de spreker geeft. De ondertiteling wordt vervolgens automatisch bovenaan de powerpointpresentatie in een tekstvak getoond. Doven en slechthorenden kunnen op hetzelfde scherm meelezen wat de spreker zegt. Ze hebben dus geen apart scherm nodig voor de tolktekst. Met Text on Tap gebeurt hetzelfde, alleen dan wordt de tekst niet via usb-sticks ter plekke verstuurd, maar streamt de schrijftolk de ondertiteling naar de beveiligde Text on Tap-server, zodat je via internet de gesproken tekst kunt meelezen.

Coronacrisis en Formule 1-wedstrijden

Door de coronacrisis gingen mensen ineens massaal online vergaderen. Ook werden er steeds meer presentaties of workshops via livestreams op internet aangeboden. Leuke oplossingen, die alleen nog niet altijd toegankelijk waren voor doven en slechthorenden. Zo ontstond het idee voor Text on Tap. ‘Maar het idee voor Text on Tap is eigenlijk al eerder ontstaan,’ zegt Davy lachend. ‘Ik ben namelijk een groot fan van Formule 1-wedstrijden en ik wilde deze races heel graag toegankelijk maken voor doven en slechthorenden. Het commentaar bij deze uitzendingen wordt namelijk niet ondertiteld door zenders als Ziggo Sport. Ik was al een tijdje op zoek naar een manier om dit te doen, onder andere via YouTube. Dat werkte wel, maar het liep altijd vertraging op, en dat wil je juist niet. Dus toen klopte ik bij Sander aan en vroeg of hij nog een mooie oplossing had waarmee ik direct mijn tolktekst kon streamen.’

Sander: ‘En dat had ik! Text on Tap bestond al min of meer, maar het stond nog in de kinderschoenen; het was nog niet meer dan een beetje ‘spielerei’. Maar toen stond het coronavirus voor de deur en kwam alles ineens in een stroomversnelling.’

Tekst op hetzelfde scherm

Wij willen weten hoe de tool werkt en zetten hem in tijdens onze online personeelsborrel, waarin we met meer dan 20 deelnemers een pubquiz doen. We krijgen van tevoren een link naar een beveiligde omgeving waar we de ondertiteling kunnen meelezen. De schrijftolk neemt deel aan ons vergaderplatform, typt mee wat iedereen zegt, en streamt haar tolktekst live naar de betreffende browser. Zo kunnen we direct meelezen wat onze collega’s allemaal zeggen. En dat is maar goed ook, want we willen alles meekrijgen om die quiz te kunnen winnen.

Sommige collega’s schakelen tussen het venster van de vergadering, en het venster waar de tolktekst staat, maar dat blijkt achteraf niet nodig. ‘Je kunt als tolkgebruiker verschillende instellingen kiezen voor het lezen van de tekst’, legt Sander uit. ‘Je kunt het inderdaad op een apart venster openen, maar we merkten dat gebruikers het, net als bij een fysieke presentatie met Text on Top, vaak fijner vinden om de tekst mee te lezen op hetzelfde scherm. Dat kan nu ook met Text on Tap met een speciaal overlay-programmaatje.’

Onze conclusie na de eerste online personeelsborrel met pubquiz: Text on Tap is een ontzettend fijne tool. Dankzij de live ondertiteling krijgen we niet alleen de officiële vragen, maar ook ook alle grapjes en roddels volledig mee. Ook prettig: de schrijftolk hoeft haar scherm niet te delen bij Text op Tap, dus we kunnen elkaar allemaal zien én de borrel volgen. We hoeven niks meer te missen. Nou ja, hooguit de eerste prijs dan, want er kon helaas maar één de winnaar van de pubquiz zijn…

Wat heb je nodig om Text on Tap te gebruiken?

Heb je binnenkort ook een online meeting, lezing of workshop en wil je graag een schrijftolk inzetten? Vraag dan of zij/hij Text on Tap gebruikt. Je hoeft hier als tolkgebruiker in principe niets extra’s voor te regelen. Schrijftolken die al gewend zijn om met Text on Top te werken zullen geen moeite hebben met Text on Tap. Davy: ‘Het voordeel is, dat Text on Tap voor een groot gedeelte hetzelfde werkt als Text on Top. Je hebt geen extra programma nodig. We voegen bijvoorbeeld heel veel autocorrecties toe, en die kun je ook gewoon gebruiken voor Text on Tap. Het enige verschil is dat je de tekst nu naar een browser stuurt, en niet via een usb-stick zoals je dat gewend bent. Natuurlijk heb je wel wat extra kennis nodig, maar dat leren we je in onze workshops.’

Meer weten?

De website Text on Tap is nog in ontwikkeling, maar je kunt er al veel informatie vinden. Ben je schrijftolk en wil je graag een workshop volgen bij Davy? Kijk dan op haar website Het Schrijfhuis.

‘Niemand mag worden belemmerd in zijn keuzes’

Een gebarentolk naast de Koning tijdens de Troonrede? Als het aan Tweede Kamerlid Attje Kuiken ligt, wordt dat straks heel normaal. We spreken haar over het erkennen van Nederlandse Gebarentaal en volwaardig meedoen in de samenleving.

Attje Kuiken
Attje Kuiken

Ze is niet de eerste, en ook niet de enige die zich in de Tweede Kamer inzet voor de rechten van mensen met een beperking. Maar als we het hebben over het wetsvoorstel om Nederlandse Gebarentaal te erkennen als officiële taal, komt Tweede Kamerlid Attje Kuiken al gauw naar voren. Ze nam het stokje over van partijgenoot Roelof van Laar, die namens de PvdA al eerder, in 2016, dit wetsvoorstel indiende. Deze eerdere poging werd niet aangenomen in de Tweede Kamer en moest daarom worden aangepast en uitgebreid. Dat deed Attje Kuiken in samenwerking met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Jessica van Eijs (D66) en in samenspraak met vertegenwoordigers van de dovengemeenschap. In september 2019 werd het vernieuwde wetsvoorstel ingediend. Of het deze keer wel wordt aangenomen, wachten we op het moment van dit schrijven nog af. 

Beperkt aantal tolkuren

‘We willen dat mensen hun volledige potentieel kunnen benutten en daarin niet belemmerd worden op school, in hun carrière of in het meedoen in de Nederlandse samenleving’, begint Kuiken het gesprek vanuit haar kamer in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. ‘Maar er zijn voor doven en slechthorenden op verschillende terreinen nog veel obstakels om volwaardig mee te kunnen doen.’ Kuiken verdiepte zich in de verschillende situaties waar mensen met een auditieve beperking tegenaan lopen. ‘Ik wist bijvoorbeeld wel dat er tolken Nederlandse Gebarentaal beschikbaar waren, want die zetten we zelf ook in op ons congres. Maar ik had me niet gerealiseerd dat het soms moeilijk is om een tolk te vinden en dat het aantal tolkuren dat je als dove of slechthorende vergoed krijgt beperkt is. Zo sprak ik iemand die van zijn werkgever een mooie opdracht had gekregen, maar onvoldoende tolkuren had om zijn werk ook optimaal te kunnen doen. Of een neurowetenschapper die niet genoeg tolkuren over had om een compleet congres bij te kunnen wonen. Dit zijn drempels die beslecht moeten worden, want er gaat potentie verloren door beperkte tolkuren. De erkenning van gebarentaal helpt daarbij.’

Crisiscommunicatie

Meedoen aan de samenleving gaat niet alleen over werk en onderwijs, maar ook over toegang krijgen tot belangrijke informatie. Dat dit vaak nog niet goed is geregeld voor dove en slechthorende mensen die afhankelijk zijn van Nederlandse Gebarentaal, werd duidelijk toen er op 18 maart 2019 een aanslag werd gepleegd op een tram in Utrecht. ‘Dit was een acute situatie van crisiscommunicatie, waarbij het essentieel is dat iedereen goed geïnformeerd wordt’, licht Kuiken toe. ‘Iedereen wil het nieuws volgen en weten wat er aan de hand is. Als je dan beseft dat er op zulke momenten geen gebarentolk wordt ingezet, waardoor de informatie dove mensen dus niet bereikt, dan lijkt mij dat heel beangstigend voor hen. Dat geldt ook voor andere crisissituaties, zoals een grote stroomstoring of het uitvallen van het alarmnummer 112. Iedereen moet deze informatie kunnen volgen. Ondertiteling is geen volwaardig alternatief voor dove mensen voor wie gebarentaal hun moedertaal is. Dat heb ik geleerd van de mensen uit de dovengemeenschap.’

Songfestival en Troonrede

Nederland loopt niet voorop als het gaat om het inzetten van een tolk Nederlandse gebarentaal in publieke situaties. In andere landen zoals Amerika is het heel normaal om een gebarentolk te zien op persvoorlichtingen of tijdens een speech naast een prominent persoon. ‘Op het moment dat het meer zichtbaar is, wordt het ook meer geaccepteerd’, vervolgt Kuiken. ‘Dan ga je het normaal vinden dat er een tolk naast iemand staat. Iedereen was lyrisch over de vertaling van het songfestival door tolken Nederlandse Gebarentaal, omdat men dat nu nog ziet als een soort gadget. Dat is natuurlijk leuk, maar het moet ook in andere communicatie een rol gaan spelen.’

De eerste stap is gezet: sinds 11 oktober wordt het wekelijkse gesprek met de minister-president op vrijdagavond vertolkt in gebarentaal. Daarvoor moet je nu nog wel naar een speciaal kanaal schakelen. ‘Het feit dat het gesprek met de minister-president nu getolkt wordt in Nederlandse Gebarentaal vind ik heel positief. Als mensen dat gewend zijn, zal het een vanzelfsprekendheid worden. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als er straks bij de troonrede van Koning Willem-Alexander ook een gebarentolk in beeld is. De Koning gelooft heel erg in een inclusieve samenleving, dus ik denk dat hij dat zou toejuichen.’

Opkomen voor potentie

Voor het allemaal zover is, moeten we dus eerst nog even afwachten of het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede Kamer. Attje Kuiken is optimistisch. ‘Ik kan me niet voorstellen dat het wetsvoorstel het niet gaat halen, als mensen het belangrijk genoeg vinden en zien dat het nodig is. Als we niet kijken naar wat het kost, maar juist naar wat het oplevert: vijftienduizend dove mensen die volwaardig kunnen meedoen in de samenleving en worden erkend in hun zijn. Ik vind het niet uit te leggen dat mensen belemmerd worden in hun keuzes omdat we geen tolk hebben geregeld, of dat mensen zich niet veilig voelen als er een crisis is en de communicatie hen niet bereikt. Ik vind het onverteerbaar dat alleen het niet goed kunnen horen een belemmering is voor wie je mag of kunt zijn. Dat raakt mij, ook al ben ik zelf niet afhankelijk van gebarentaal. Het gaat niet alleen om de belangen van doven en slechthorenden. De erkenning gaat ook om het opkomen voor potentie en zorgen dat kwetsbaarheid niet nodig is. Het zou toch mooi zijn als we daar samen met elkaar voor strijden?’

 

Een goed begin

Attje Kuiken is gepassioneerd om de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal te regelen en ze ontvangt graag jouw input. Wat zou jij graag als eerste willen verbeteren als het gaat om volwaardig meedoen aan de maatschappij? Attje Kuiken hoort het graag! Je kunt haar via Facebook benaderen of een e-mail sturen. Kijk op www.pvda.nl/politici/attje-kuiken voor meer informatie.