Boek: Zo praat ik


Als een kind niet goed kan praten of moeite heeft om taal te begrijpen, heeft dat vaak grote impact, ook op het gezin. Achter elk kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gaat een verhaal schuil. Over de zorgen, de onzekerheid, het onbegrip, de begeleiding en de acceptatie.

In Zo praat ik vertellen ouders van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hun verhaal. Professionals geven uitleg over de manier waarop ze deze kinderen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. En experts uit het vakgebied delen hun visie op een aantal belangrijke vraagstukken. Zo krijgt de lezer een bijzonder kijkje in het leven van een aantal kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Samenwerking
Berengroep heeft dit boek in opdracht van en in samenwerking met de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) gemaakt. Alle interviews zijn door ons gecoördineerd, afgenomen en uitgewerkt. Ook de fotografie en de vormgeving lagen in handen van Berengroep. Tevens verzorgden wij het contact met de uitgever.