Boek: Zo hoor ik


Zo hoor ik

Als een kind doof of slechthorend is, heeft dat vaak grote impact op het gezin. Achter elk kind met gehoorverlies gaat een verhaal schuil. Over de oorzaak, de onzekerheid, de zorgen, het onbegrip, de begeleiding en de acceptatie. 

In Zo hoor ik vertellen ouders van jonge kinderen met gehoorverlies over hun ervaringen. De openhartige verhalen geven andere ouders, professionals, familieleden en mensen uit de directe omgeving van het kind een verhelderende blik in het dagelijkse leven van gezinnen met een kind met gehoorverlies.   

Daarnaast geven professionals uitleg over de manier waarop zij deze kinderen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. En delen experts uit het vakgebied hun visie op enkele belangrijke vraagstukken. De interviews zijn aangevuld met toegankelijke informatie over onder andere oorzaken en vormen van gehoorverlies, onderwijs, gebarentaal, dovencultuur en hoorhulpmiddelen. 

Klik hier om de bladerversie te bekijken.

Samenwerking
Berengroep heeft dit boek in opdracht van en in samenwerking met de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) gemaakt. Alle interviews zijn door ons gecoördineerd, afgenomen en uitgewerkt. Ook de fotografie en de vormgeving lagen in handen van Berengroep. Tevens verzorgden wij het contact met de uitgever.