tolkvoorziening in het leefdomein


Als u slechthorend, doof of doofblind bent en een gebarentolk of schrijftolk wilt inzetten bij privésituaties, dan heeft u tolkuren nodig. Deze uren kunt u aanvragen bij Tolkcontact. De tolkvoorziening voor het leefdomein wordt door Berengroep uitgevoerd onder de naam Tolkcontact. 

Kijk voor meer informatie op www.tolkcontact.nl.